Ürəyin Quruluşu və Işi

Urək yastılaşmış konusabənzər əzələvi orqandır.Onun yuxarı və arxaya baxan enli tərəfi əsası, aşağı, sola və önə baxan ucu isə zirvəsi adlanır. Ürək dörd kameraya bölünür: Yuxarı hissədə sağmvə sol qulaqcıq aşağıda isə sağ və sol mədəcik yerləşir. Sağ və sol hissə bir- birindən arakəsmə ilə ayrılır. Sağ mədəcikdən ağciyər kötüyü vasitəsilə kiçik qan dövranı və sol mədəcikdən aorta vasitəsilə […]

Qan dövranı və Qan damarları

Qan dövranı və Qan damarları Qan damarları arteriya vena kapilyarlara bölünür. Qanı ürəkdən periferiyaya aparan damarlara arteriyalar Periferiyadan ürəyə gətirən damarlara venalar Arteriyalarla venaları birləşdirən mikroskopik damarlara isə kapilyarlar deyilir. Qan bədəndə cərəyan edərkən venalarla ürəyə gəlir və arteriyalarla periferiyaya qayıdır. Qan orqan və toxumalara qida maddələri və oksigen daşıyır. Ürək-damar sistemi bədəndə iki dövran təşkil edir: Böyük qan dövranı […]

Qanaxmalar,Qanaxmalar zamanı ilk yardım

Qanaxmalar bədbəxt hadisələr nəticəsində əmələ gəlir.Belə hadisələr istehsalatda, məişətdə, nəqliyyatda, idman meydançalarında və s. baş verə bilər. Bütün zədələnmələr arasında əsas yeri uşaq zədələnmələri tutur ki, bu da daha çox uşaqlar nəzarətsiz qaldıqları üçün olur. Yaranın ən təhlükəli və yaralının həyatı üçün bilavasitə təhlükə törədən ağırlaşması qanaxmadır. Qanaxma qanın zədələnmiş qan damarlarından xaricə axmasıdır. Damar zədələndikdə dərhal baş verən qanaxma […]

ATEROSKLEROZ. ATEROSKLEROZ  NƏDİR?     

Ürək-damar sistemi xəstəliklərinin əmələ gəlməsinin əsas səbəbi ateroskleroz hesab edilir.Damar sərtləşməsi də deyilir.Arteriyaların daxili qatında yağa oxşar tərkibli maddələrin(onların əsas hissəsini xolesterin təşkil edir) çökməsi baş verir.Bu proses davam etdikcə, damar divarı daralmağa başlayır ki,bunun da nəticəsində ürək,beyin və digər üzvlərin qanla təchiz olunması pisləşir. Aterosklerozun inkişafında 4 mərhələ ayırd edilir. Piy ləkələri mərhələsi Fibroz […]

Saytı bəyəndin? Dostlarınlada paylaş :)